SHEQ National CERT (Pty) Ltd

SHEQ NationalSHEQ National CERT (Pty) Ltd

Mr Johann van der Merwe

PO Box 12296

Aston Manor

1630

 

Tel : +27 (11) 972 7131
Fax : 086 611 8106
Cell : +27 (82) 751 2346

E-mail : johannqa@mweb.co.za
Website : http://www.sheqnationalcert.co.za